בהצלחה לתלמידי שנה ג בבגרות 2 י"ל

אנו מבקשים לאחל הצלחה לתלמידי שנה ג בגרות ברמת 2 יחידות לימוד