אנו שמחים להודיע כי יום העיון יתקיים ביום 10.7.18 באוניברסיטת בר אילן. הזמנות יחולקו