טקס חלוקת תעודות גמר לתלמידי יב' בראשות פרופסור אליאב שוחטמן יתקיים באוניברסיטת בר אילן ביום 10.7.18. הזמנות נשלחו בדואר