אנו שמחים להודיע כי תלמידי שנה א נהנו במהלך הסיורים שהתקיימו בבתי המשפט השונים

תלמידי שנה א השתתפו במשפטים פליליים ואזרחיים במהלך סיורים שהתקיימו בבתי המשפט השונים.

התלמידים נהנו משיחה עם שופט במהלך הסיור שהתקיים.