תלמידי שנה א' קיבלו מטלה לפסח. את המטלה יש להגיש בשיעור הראשון לאחר חג הפסח