לוח זמנים לסמסטר ג' עבור תלמידי שנה א'

לוח זמנים עם רשימת המרצים וההרצאות עבור סמסטר ג' יחולק בשבוע שלאחר חג הפסח