יום העיון וטקס סיום יתקיימו ביום 9/7 באוניברסיטת בר אילן