הרישום לשנת הלימודים תש"פ בעיצומה

לצורך רישום יש למלא טופס רישום ולהחתים את בית הספר. בנוסף יש לצרף לטופס הרישום את כל שנדרש בטופס.