בחינת בגרות לתלמידי כתה יא'

בחינת הבגרות ברמת 2 יחידות לימוד תתקיים בתאריך 24.2.20